Osnove kaznenog i prekršajnog prava

Cilj nastave Osnova kaznenog i prekršajnog  prava je da polaznici steknu temeljna znanja iz općeg dijela kaznenog materijalnog prava odnosno prekršajnog prava te izgrade sustav vrijednosti koji će im biti putokaz u budućem radu. Polaznici će steći znanja o temeljnim institutima kaznenog i prekršajnog prava kao što su kazneno djelo odnosno prekršaj, zabrana dvostrukog kažnjavanja, razlozi isključenja protupravnosti, kaznena/prekršajna  odgovornost i kaznenopravne/prekršajno pravne sankcije i drugim institutima općeg djela Kaznenog odnosno Prekršajnog zakona te spoznati ulogu kaznenog odnosno prekršajnog prava u suzbijanju kriminaliteta i njihovu povezanost s ostalim pravnim i drugim društvenim znanostima.